Cithram

Prakash Raj Biography

Prakash Raj

Prakash Raj

0


Born Mar 26, 1965
Father Manjunath Rai
Mother Swarnalatha
Debut Film Nagamandala
Spouse Lalitha Kumari
Location
Twitter
Facebook

     

     

     

     

     

Prakash Raj Movies