Cithram

Prakash Raj Biography

Prakash Raj

Prakash Raj

0

Born : Mar 26, 1965
Father : Manjunath Rai
Mother : Swarnalatha
Debut Film : Nagamandala
Spouse : Lalitha Kumari
Location :

     

     

     

     

     

Prakash Raj Movies